شرح پروژه و منابع مفيد درس پروژه راهسازي

درس دکتر کيامهر

شرح کامل پروژه

لیست دانشجویان و نقاط اختصاصی اجباری هر دانشجو   

داده هاي پروژه (دانلود)

منابع  مفيد

- برنامه سیویل تری دی

- نکاتی در خصوص انجام پروژه راهسازی با سیول تری دی

1-  راهنمای نرم افزار کاربردي Autocad Land Desktop

2- دانلود يک پروژه کامل راهسازي با Land (نمونه خوب)

3- دانلود جزوه راهسازي (نمونه خوب)

4- دانلود کتاب آيين نامه طرح هندسي راه ها (نشريه 161)

5- دانلود مستقيم آيين نامه آشتو فارسي

6- دانلود آيين نامه روسازي آسفالتي راه  های ايران نشريه شماره ۲۳۴

ساير منابع:

1- دانلود کتاب بسيار کامل آموزش اتوکد در 619 صفحه به زبان پارسي

4- کتاب آموزش اتوکد2007 به زبان فارسي در 100 صفحه

5-  دانلود کتاب آموزش اتوکد در 225 صفحه

7- دانلود يک نمونه پروژه راهسازي در 26 صفحه به همراه نقشه هي اتوکد

8- پروژه راهسازي با تمام جزييات

9- دانلود پروژه راهسازي دکتر بهبهاني - دانشگاه علم و صنعت

11- جزوه راهسازي دانشگاه علم و صنعت در 6 فصل

12-   دانلود جزوه روسازي راه

13- جزوه مهندسي ترافيک و ترابري

15- دانلود جزوه ترافيک از دانشکده راهور راهنميي رانندگي

16- حق‌الزحمه مطالعات راه 1389

MUTCD 2000 U.S. Department Of transportation راهنمي ابزارهاي يکپارچه کنترل ترافيک
Oklahama Driver's Manual Oklahoma Department of Public Safety آيين نامه رانندگي Oklahama
آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوبه وزارت کشور آيين نامه راهنمايي و رانندگي 1380
267- نشريه شماره 1 (ايمني راه و حريم) وزارت راه و ترابري آيين نامه ايمني راه ها: طراحي ايمن راه سرعت طرح و محدوديتهاي آن حفاظ ايمني ...
267- نشريه شماره 2 (ايمني ابنيه فني) وزارت راه و ترابري تمهيدات ايمني در محدوده پلها تمهيدات ايمني در محدوده تونلها نقاط بادزا و بادروبۀ برف و ماسه ...
267- نشريه شماره 3 (علائم ايمني راه) وزارت راه و ترابري عملکرد و طبقه بندي علايم طراحي و کاربرد علايم راه استقرار علايم راه
267- نشريه شماره 4 (تجهيزات ايمني راه) وزارت راه و ترابري حفاظهاي طولي ضربه گيرها
267- نشريه شماره 5 (تأسيسات ايمني راه) وزارت راه و ترابري روشنايي تهويه و آتش سوزي يخزدايي
267- نشريه شماره 6 (ايمني بهره برداري) وزارت راه و ترابري ملزومات و تجهيزات ايمني وسيل نقليه سرعت سنج الکترونيکي جريم و تخلفات مرتبط با دفترچه کار در دوره آزميشي
267- نشريه شماره 7 (ايمني در عمليات اجريي) وزارت راه و ترابري اصول بنيادي ايمني در عمليات اجرايي راه ها علايم گذاري براي ترافيک عبوري راهبندها و ايستگاه هاي موقت بازديد نيروي انتظامي
   

 دانلود آخرين يين نامه روسازي آسفالتي راه هي يران نشريه شماره 234 - حجم 6 مگابيت

 دانلود کتاب يين نامه طرح هندسي راه ها (نشريه 161) - حجم 5.9 مگابيت

 دانلود کتاب طرح هندسي راه نوشته دکتر بهبهاني- مرکز نشر دانشگاهي - حجم 57 مگابيت

 يين نامه آشتو فارسي - حجم 7.7 مگابيت

 دانلود يک نمونه پروژه راهسازي با Land - حجم 1.2 مگابيت

 دانلود جزوه راهسازي- مهندس عابديني - حجم 4 مگابيت

 کتاب فارسي آموزش نرم افزار AutoCAD Civil 3D Land Desktop Companion 2009 (به طور خلاصه) (pdf حجم 3 مگابيت)

 دو کتاب فارسي  آموزش نرم افزار AutoCAD  2009 د (pdf حجم 20 مگابيت)

 آئين نامه هي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در خصوص اجزاء پروژه هي راهسازي(مهم)بروز شده 26 مهر 92